Sími: 480 3020

Sjálfsmat skólans

Veturinn 2016-2017

Menntamálastofnun framkvæmdi ytra mat á skólanum í febrúar 2017 og birti skýrslu sína um matið 31. maí 2017. Hér fyrir neðan er skýrslan í heild sinni:

Blaskogaskoli_Reykholti_2017_ytra mat

Tvær nemendakannanir voru lagðar fyrir, önnur á haustönn og hin á vorönn. Í janúar var lögð fyrir starfsmannakönnun og í febrúar foreldrakönnun.

Starfsmannakönnun_jan 2016

Foreldrakönnun_feb 2017

Nemendakönnun-mars2017

Á haustönninni var einnig haldið nemendaþing um frímínútur, aðstöðu og dægradvöl í frímínútum. Hér á eftir koma helstu tillögur nemenda:

Samantekt frá nemendaþingi um frímínútur og dægradvöl

Veturinn 2015-2016

Í nemendakönnun sem lögð var fyrir í október 2015 er aftur fjallað um líðan nemenda.  Litlar breytingar eru frá niðurstöðum fyrra skólaárs, en skólinn fylgir nú umbótaáætlun sem m.a. felur í sér aukið nemendalýðræði, aukna fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati.  Auk þess er byrjað að innleiða ART þjálfun þar sem nemendur eru þjálfaðir í félagsfærni, sjálfsstjórn og siðferði. Umbótaáætlun má finna í starfsáætlun skólans fyrir skólaárið 2015-2016.

Nemendakönnun_okt_2015

Veturinn 2014-2015

Kannanir sem gerðar voru á skólaárinu 2014-2015 fjölluðu að mestu um líðan nemenda. Með því að smella á hlekkina hér fyrir neðan getur þú opnað samantekt sem gerð var á niðurstöðum kannananna.  Nemendakönnunin var lögð fyrir í tvennu lagi, annars vegar á haustönn 2014 og hins vegar á vorönn 2015.

Foreldrakönnun 2015

Nemendakönnun 2015-apríl

Gerð hefur verið umbótaáætlun til að bæta úr þáttum þar sem niðurstöður gefa til kynna að bæta þurfi úr.  Umbótaáætlunin er hluti af starfsáætlun skólans sem nú er unnið að og verður lögð fyrir skólaráð og skólanefnd nú á haustdögum 2015.  Að umfjöllun lokinni verður starfsáætlunin birt á heimasíðu skólans.

 

Veturinn 2009-2010

Hér kom niðurstöður úr könnunum sem voru gerðar á skólaárinu:

Foreldrakönnun 2009-2010

Nemendakönnun 2009-2010

Starfsmannakönnun 2009-2010 og textasvör

 

Veturinn 2008-2009

Komin er út sjálfsmatsskýrsla skólans. Hægt er að nálgast hana hér.

Veturinn 2008-2009 var byrjað að vinna með Sjálfsmat skóla, þar sem kannaðir eru þættir er varða skólaskólastarfið. Í vetur voru gerðar kannanir meðal nemenda, foreldra og starfsfólks skólans. Niðurstöður úr könnunum liggja fyrir. Hér á síðunni er hægt að skoða niðustöður úr foreldrakönnuninni og starfsmannakönnunni. Niðurstöður úr nemendakönnunni koma inn síðar.

Hér er hægt að lesa niðurstöður úr foreldrakönnunni og starfsmannakönnunni.