Veturinn 2020-2021

Á vorönn var lögð fyrir starfsmannakönnun. Hér eru niðurstöður þeirrar könnunar.

Á haustönn var lögð fyrir nemendakönnun á vegum skólapúlsins. Hér eru niðurstöður þeirrar könnunar.

Veturinn 2019-2020

Tvær kannanir á vegum skólapúlsins voru lagðar fyrir í vetur, Nemendakönnun 19-20 og Foreldrakönnun 2020.

Veturinn 2018-2019

Tvær kannanir á vegum skólapúlsins voru lagðar fyrir í vetur, starfsmannakönnun 18-19 og Nemendakönnun 18-19.

Veturinn 2017-2018

Tvær kannanir á vegum skólapúlsins voru lagðar fyrir í vetur, nemendakönnun á haustönn og foreldrakönnun á vorönn. Auk þess tóku stjórnendur skólans starfsþróunarviðtöl við alla starfsmenn skólans á vorönn.

Veturinn 2016-2017

Menntamálastofnun framkvæmdi ytra mat á skólanum í febrúar 2017 og birti skýrslu sína um matið 31. maí 2017. Hér fyrir neðan er skýrslan í heild sinni:

Blaskogaskoli_Reykholti_2017_ytra mat

Tvær nemendakannanir voru lagðar fyrir, önnur á haustönn og hin á vorönn. Í janúar var lögð fyrir starfsmannakönnun og í febrúar foreldrakönnun.

Starfsmannakönnun_jan 2016

Foreldrakönnun_feb 2017

Nemendakönnun-mars2017

Á haustönninni var einnig haldið nemendaþing um frímínútur, aðstöðu og dægradvöl í frímínútum. Hér á eftir koma helstu tillögur nemenda:

Samantekt frá nemendaþingi um frímínútur og dægradvöl

Veturinn 2015-2016

Í nemendakönnun sem lögð var fyrir í október 2015 er aftur fjallað um líðan nemenda.  Litlar breytingar eru frá niðurstöðum fyrra skólaárs, en skólinn fylgir nú umbótaáætlun sem m.a. felur í sér aukið nemendalýðræði, aukna fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati.  Auk þess er byrjað að innleiða ART þjálfun þar sem nemendur eru þjálfaðir í félagsfærni, sjálfsstjórn og siðferði.

Nemendakönnun_okt_2015

Veturinn 2014-2015

Kannanir sem gerðar voru á skólaárinu 2014-2015 fjölluðu að mestu um líðan nemenda. Með því að smella á hlekkina hér fyrir neðan getur þú opnað samantekt sem gerð var á niðurstöðum kannananna.  Nemendakönnunin var lögð fyrir í tvennu lagi, annars vegar á haustönn 2014 og hins vegar á vorönn 2015.

Foreldrakönnun 2015

Nemendakönnun 2015-apríl

Gerð hefur verið umbótaáætlun til að bæta úr þáttum þar sem niðurstöður gefa til kynna að bæta þurfi úr.  Umbótaáætlunin er hluti af starfsáætlun skólans sem nú er unnið að og verður lögð fyrir skólaráð og skólanefnd nú á haustdögum 2015.  Að umfjöllun lokinni verður starfsáætlunin birt á heimasíðu skólans.

Close Menu